Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 6 2013


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 6, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.06.094
С. 94-99, бібліогр. 23, укр.
УДК: 579.841.222

СТИМУЛЮВАННЯ РОСТУ ЗЛАКОВИХ РОСЛИН ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИМИ РАМНОЛІПІДАМИ

О. В. Карпенко1, Н. І. Корецька1, Н. С. Щеглова1 , І. В. Карпенко1, В. І. Баранов2

1Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, Львів
2Львівський національний університет ім. І. Франка, Україна

Досліджено вплив біогенних поверхнево-активних речовин, що синтезуються культурою Pseudomonas sp. PS-17, зокрема рамноліпідного біокомплексу, на ріст злакових рослин — пшениці та ячменю на ранніх стадіях вегетації, а також його дію на ефективність індоліл-3-оцтової кислоти. Вплив рамноліпідного біокомплексу на ростову активність пшениці озимої та ячменю ярого вивчали у вегетаційних (піщана культура) та польових дослідах за передпосівного оброблення насіння його розчинами різних концентрацій. Для дослідження механізму дії поверхнево-активного рамноліпідного біокомплексу на ріст рослинних клітин шляхом розтягнення використовували специфічний біотест на відрізках колеоптилів пшениці. Встановлено стимулювальний вплив рамноліпідного біокомплексу на ріст злакових рослин, а також його оптимальні концентрації для застосування під час передпосівного оброблення насіння: для пшениці озимої — 10 мг/л, для ячменю ярого — 50 мг/л. Використання рамноліпідного біокомплексу  сприяло збільшенню сухої маси надземної частини пшениці на 16%, ячменю — на 18% порівняно з контролем (Р ≤ 0,05). Ефективність його дії доведено також у польовому експерименті — за передпосівного оброблення насіння ячменю ярого вегетативна маса рослин була в середньому на 34,0% більшою за контрольну (Р  0,05).

Результати свідчать про перспективи практичного застосування рамноліпідних поверхнево-активних речовин як екологічно безпечних стимуляторів росту злакових рослин у сучасних технологіях рослинництва. Вони також можуть бути корисними у разі створення комплексних препаратів з індоліл-3-оцтовою кислотою та, ймовірно, і з іншими фітогормонами.

Ключові слова: злакові рослини, стимулювання росту рослин, біогенні поверхнево-активні речовини, рамноліпідний біокомплекс, індоліл-3-оцтова кислота.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013