Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

Biotechnologia Acta
т. 6, № 6, 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 6, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.06.100
С. 100-104, Бібліогр.8, рос.
УДК: 577.152.311 : 577.151.042

АКТИВНІСТЬ БУТИРИЛХОЛІНЕСТЕРАЗИ СИРОВАТКИ КРОВІ КОНЯ ПІД ВПЛИВОМ ОКТАНОЛУ

Л. П. Кузнєцова, Є. Р. Нікітіна, Є. Е. Сочиліна

Федеральна державна бюджетна наукова установа «Інститут еволюційної фізіології та біохімії ім. І. М. Сеченова» Російської академії наук, Санкт-Петербург

Препарати бутирилхолінестерази із сироватки крові коня широко використовують у дослідницьких цілях і як аналітичний реагент для визначення біологічно активних речовин. Особливо важливою є висока чутливість бутирилхолінестерази до фосфорорганічних інгібіторів, що мають високу токсичність для теплокровних.

Досліджено вплив октанолу на каталітичну активність бутирилхолінестерази із сироватки крові коня стосовно субстратів бутирилхоліну і α-нафтилацетату та на її чутливість до діізопропілфторфосфату. Активність бутирилхолінестерази в дослідах з бутирилхоліном вимірювали методом потенціометричного титрування, а в дослідах з α-нафтилацетатом — флюорометричним методом, що дає змогу визначати швидкість гідролізу малих концентрацій субстрату. Показано, що октанол не впливає на каталітичну активність ензиму стосовно специфічного субстрату бутирилхоліну, але прискорює ензиматичний гідроліз неспецифічного субстрату α-нафтилацетату і знижує чутливість ензиму до інгібітора діізопропілфторфосфату. Одержані результати мають важливе практичне значення, оскільки октанол застосовують на деяких виробництвах як піногасник. Як показали наші дослідження, такі стандартні процедури, що їх використовують у виробництві препаратів ензимів з вихідної сировини, як висолювання і знесолення, тільки частково видаляють домішки октанолу. Повністю відокремити ензим від октанолу і тим самим відновити його чутливість до діізопропилфторфосфату вдалося вибірковою сорбцією ензимного протеїну на іонообмінній смолі з подальшою елюцією сольовим розчином.

Ключові слова: бутирилхолінестераза сироватки крові коня, бутирилхолін, α-нафтилацетат, діізопропилфторфосфат, октанол, активація, інгібування.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013