Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 6 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 6, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.06.105
С. 105-112, бібліогр. 12, укр.
УДК: 579.222

МУТАНТНИЙ ШТАМ Bacillus subtilis IFBG МК¬-1 З ПІДВИЩЕНИМ СИНТЕЗОМ ТРИПТОФАНУ

А. Ф. Ткаченко, Н. Є. Бейко, А. І. Хоменко, О. О. Тігунова, С. І. Прийомов, С. М. Шульга

ГУ «Институт пищевой биотехнологии и геномики» НАН Украины, Киев

Дослідження з біотехнології незамінних амінокислот спрямовано як на створення оптимальних умов культивування продуцентів і підбір економічно доцільної сировини, так і на одержання більш продуктивних штамів мікроорганізмів, здатних екстрацелюлярно продукувати амінокислоти.

Для успішного проведення мікробіологічного синтезу слід досконало знати метаболізм відповідної культури та слідкувати, щоб у складі середовища росту не було репресуючих речовин.

Проведено скринінг мікроорганізмів — продуцентів триптофану із «Колекції штамів мікроорганізмів та ліній рослин для харчової і сільськогосподарської біотехнології» ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки» НАН України. У результаті було відібрано продуцент триптофану Bacillus subtilis, який накопичував найбільшу кількість цієї амінокислоти в культуральній рідині. Знайдено оптимальні умови культивування продуцента. Методами мутагенезу з використанням УФ-опромінення і послідовним ступінчастим відбором одержано мутантний штам Bacillus subtilis IFBG МК-1, який продукував майже на 50% більше триптофану (13,9 г/л), ніж вихідний штам.

Ключові слова: Bacillus subtilis, біосинтез, триптофан.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013