Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 6 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 6, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.06.113
С. 113-119, Бібліогр.28, укр.
УДК: 581.143.6:58.085

ОДЕРЖАННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДОМ IRAP-PCR ТРАНСГЕННИХ КЛІТИННИХ ЛІНІЙ М’ЯКОЇ ПШЕНИЦІ

Бавол А. В.1, Дубровна О. В.1, Моргун Б. В.2

1Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ
2Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

Методом біолістичної трансформації з використанням калюсних культур, отриманих із верхівки пагона 3-добових стерильних проростків, та векторної конструкції pAHC25, яка містить селективний ген фосфінотрицин-N-ацетилтрансферази (bar) і репортерний ген ?-глюкуронідази, одержано трансгенні клітинні лінії м’якої пшениці. У дослідженні було використано калюси 14- та 28-добового віку. Добір стійких клітинних ліній здійснювали на середовищі з фосфінотрицином методами прямої та ступінчастої клітинної селекції. Трансгенний статус отриманих форм підтверджено ПЛР-аналізом. Із застосуванням IRAP ПЛР з праймером до довгих кінцевих повторів ретротранспозона SIRE 1 у трьох трансформованих ліній встановлено появу нових, відносно високомолекулярних (завдовжки понад 1 000 п. н.) ампліконів, що свідчить про транспозицію цього мобільного генетичного елемента. Оскільки нові фрагменти ДНК виявлено у трьох із семи досліджуваних ліній за відсутності їх у контрольному калюсі, це може вказувати, що індукція транспозиції SIRE 1, можливо, зумовлена геномним стресом, спричиненим вбудовуванням чужорідної ДНК або безпосередньо пов’язаним із процесом трансформації (мікропоранення, культивування на селективних середовищах).

Ключові слова: м’яка пшениця, біолістична трансформація, калюсні лінії, ретротранспозон SIRE 1, IRAP ПЛР.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013