Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

 6 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 6, 2013
 https://doi.org/10.15407/biotech6.06.045
С. 45-57, Бібліогр 90, рос.
УДК: 621.59: 597 114.78

БІОТЕХНОЛОГІЯ АКВАКУЛЬТУРИ РИБ

Л. П. Бучацький

Інститут рибного господарства УААН, Київ, Україна

Узагальнено останні досягнення біотехнології аквакультури риб та результати застосування сучасних методів досліджень для підвищення рибопродуктивності. Окрім прикладних аспектів, застосування сучасних методів біотехнології відкриває широкі можливості для проведення фундаментальних досліджень генетики статі, поліплоїдії, віддаленої гібридизації та біології розвитку кісткових риб. Наведено приклади застосування методів сучасної біотехнології для отримання трансгенних риб з посиленими темпами росту та сурогатних риб. Докладно розглянуто методи одержання одностатевих стад самок лососевих і осетрових з великою кількістю ікри, а також стерильних (триплоїдних) риб. Велику увагу приділено андрогенезу, особливо диспермному, у зв’язку з проблемою збереження рідкісних та зникаючих видів риб лише з генетичного матеріалу сперміїв. Подано приклади отримання віддалених гібридів за допомогою диспермного андрогенезу та алкілованої ДНК. Розглянуто методи одержання первинних статевих клітин риб, останні досягнення в культивуванні й використанні стовбурових клітин. Описано методи трансплантації оогоній і сперматогоній для одержання сурогатних риб. Наведено позитивні результати ксенотрансплантації сперматогоній, а також коротку харак теристику кріопротекторних протеїнів риб та перспективи їх практичного використання.

Ключові слова: риби, підвищення темпів росту, репродукція, стерилізація, андрогенез, стовбурові клітини, трансплантація, антифризні протеїни.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013