Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 5 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 5, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.05.108
С. 108-114, Бібліогр.15, укр.
УДК: 577.336

ФЛУОРЕСЦЕНТНІ ЗОНДИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЧОВИН ПЕПТИДНОЇ ПРИРОДИ

Л. А. Рогоза1, О. О. Богатирьова1, Т. С. Дюбко1, А. Л. Татарець2, Є. А. Поврозін2, С. Є. Гальченко1, Б. П. Сандомирський1 

1Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків
2ДНУ «НТК Інститут монокристалів НАН України», Харків

Метою роботи було з’ясувати можливість використання зондів Е-176, К8-3000 і К8-1300 для дослідження специфічності складу пептидів в екстрактах кріоконсервованих фрагментів органів свиней та поросят і їх взаємодії з альбуміном сироватки крові. У роботі було застосовано безпротеїнові екстракти кріоконсервованих фрагментів шкіри новонароджених поросят, селезінки свиней, а також серця статевозрілих свиней та новонароджених поросят.

Титрування екстрактів дослідженими зондами виявило відмінності у здатності пептидів, які входять до їхнього складу, зв’язувати зонди, що відображає тканинну специфічність пептидного складу препаратів.

Додавання екстрактів до розчину альбуміну спричинювало гасіння власної флуоресценції альбуміну і впливало на стан триптофанових залишків протеїну.

Досліджені зонди виявляють високу чутливість до взаємодії з альбуміном сироватки крові речовин пептидної природи і тому можуть набути застосування як нові флуоресцентні зонди в медико-біологічних дослідженнях. Оскільки флуоресценція зазначених зондів збуджується в довгохвильовій ділянці спектра, це дає змогу в разі їх використання зменшити артефакти, що їх вносять хромофорні групи біомакромолекул, які поглинають у видимій ділянці.

Key words: флуоресцентні зонди, кріоконсервовані екстракти органів, пептиди, альбумін.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013