Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 5 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 5, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.05.115
С. 115-121, Бібліогр.25, рос.
УДК: 591.471+611.018.2/6:57.086.8

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СКЕЛЕТА МОРСЬКИХ ГУБОК РОДИНИ Aplysinidae ТА МЕЗЕНХІМНИХ СТРОМАЛЬНИХ КЛІТИН У ТКАНИННІЙ ІНЖЕНЕРІЇ

О. Ю. Рогульська1, О. Б. Ревенко1, Ю. О. Петренко1, Г. Ерліх2, О. Ю. Петренко1

1Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків
2Інститут експериментальної фізики, Фрайберзький технічний університет, Фрайберг, Німеччина

Розроблення нових видів тканинноінженерних структур є одним з актуальних напрямів сучасної біотехнології. У роботі досліджували перспективність використання хіти нового скелета морських губок родини Aplysinidae (Aplysina fulva та Aplysina aerophoba) для створення біоінженерних конструкцій на основі мезенхімних стромальних клітин. Скелет губок після очищення, що включало процедуру демінералізації, становив тривимірну макропористу матрицю, сформовану хітиновими фібрилами, які взаємно перетинаються. Після заселення хітинових матриць клітини прикріплялися до поверхні фібрил, розпластувалися й були здатні до проліферації. Мезенхімні стромальні клітини у складі Aplysina fulva під дією відповідних індукторів диференціювалися в остеогенному та адипогенному напрямках. Демінералізовані скелети морських губок родини Aplysinidae можуть слугувати носіями для мезенхім них стромальних клітин, що відкриває нові можливості для створення біоінженерних конструкцій жирової та кісткової тканин.

Ключові слова: морські губки, хітин, носій, мезенхімні стромальні клітини, тканинна інженерія.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013