Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 5 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 5, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.05.131
С. 131-136, Бібліогр.15, рос.
УДК: 616.71-007.237-053.2:616-018.2-008.9

МЕТАБОЛІЧНІ ЗМІНИ У СПОЛУЧНІЙТКАНИНІ ДІТЕЙ З КІСТАМИ КІСТОК

О. М. Магомедов1, А. Ф. Левицький2, Д. В. Головатюк3, О. М. Великий3, Л. В. Поліщук1

1ДУ «Інститут ортопедії і травматології НАМН України», Київ, Україна
2Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
3Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», Київ, Україна

Наведено результати дослідження діагностично значущих показників метаболізму у пацієнтів з кістами кісток на різних стадіях перебігу захворювання. Показано, що підвищення активності колагенази, лужної фосфатази, вмісту протеїнзв’язаного гідроксипроліну, глікозаміногліка нів на тлі зниження рівня кальцію і під вищення рівня неорганічного фосфату в сироватці крові більш виражені у стадії остеолізу порівняно зі стадією відмежування. Зниження вмісту глікозаміногліканів і колагену в кістковій тканині свідчить про інтенсифікацію процесів катаболізму в сполучнотканинному матриксі.

Діагностично важливим показником ступеня порушення метаболізму кісткової тканини є рівень колагену, протеогліканів і активності маркерних ензимів — колагенази і лужної фосфатази. Враховуючи оцінку чутливості, специфічності та діагностичної ефективності одержаних результатів, можна рекомендувати порогові значення досліджених показників метаболізму основних органічних компонентів кісткової тканини, а також мінерального обміну для диференційованої діагностики стадій кісти кісток у дітей, які слугуватимуть підставою для розроблення відповідних діагностичних тестів.

Ключові слова: показники метаболізму, сполучна тканина, кісти кісток.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013