Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 5 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 5, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.05.100
С. 100-107, Бібліогр.21, укр.
УДК: 576.32/36; 57.085.23

ЕКСПРЕСІЯ МАРКЕРІВ ПЛЮРИПОТЕНТНОСТІ ЗА РЕПРОГРАМУВАННЯ ФІБРОБЛАСТІВ МИШІ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ ТРАНСПОЗОНІВ

С. В. Малишева1, 2, Н. М. Білько1, Ю. Хешлер2

1Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна
2Інститут нейрофізіології Кельнського університету, Кельн, Німеччина

Пошук ефективного та безпечного методу одержання плюрипотентних стовбурових клітин є вкрай актуальним. У роботі ембріональні фібробласти миші репрограмовано в проліферувальні колонії з типовою морфологією індукованих плюрипотентних стовбурових клітин з використанням векторної системи Sleeping beauty. В одержаних клонах досліджено експресію різноманітних маркерів плюрипотентності — лужної фосфатази, генів Oct4 та Sox2; оцінено рів нь експресії поверхневого маркера плюрипотентності SSEA-1 в окремих клонах клітинної лінії. Показано також реактивацію експресії ендогенних факторів плюрипотентності Nanog та Rex1. Одержані дані проаналізовано та зіставлено з характеристиками вихідної лінії ембріональних фібробластів і зареєстрованої лінії плюрипотентних стовбурових клітин миші. Показано, що за допомогою системи транпозонів Sleeping beauty здійснюється репрограмування соматичних клітин в дуковані плюрипотентні. Отже, ця система репрограмування є новим перспективним інструментом у біотехнології одержання плюрипотентих клітин.

Ключові слова: індуковані плюрипотентні стовбурові клітини, репрограмування, фактории плюрипотентності.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013