Оберіть свою мову

ISSN 2410-776X (електронна версія),
ISSN 2410-7751 (друкована версія)

 5 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 5, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.05.094
С. 94-99, Бібліогр.16, укр.
УДК:  57.088.5:66.091

ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ОЛІГОДЕЗОКСИНУКЛЕОТИДІВ З ПОЛІМЕРНИМИ НОСІЯМИ

В. В. Влізло1, О. С. Заіченко2, Л. А. Іваницька1, 2, М. Р. Козак1, Д. Д. Остапів1

1Інститут біології тварин НААН, Львів, Україна
2Національный університет «Львівська політехніка», Україна

Розроблено новий метод детекції кон’югатів катіонних олігоелектролітів з олігодезоксинуклеотидами, в основі якого лежить вільна дифузія цих речовин у 0,8%-му гелі агарози. Він дає змогу спростити і здешевити вибір найкращого носія серед різноманітних полімерних сполук. Запропонований метод уможливлює візуальне виявлення факту комплексоутворення між речовинами, що взаємодіють, результатом якого є утворення кільця преципітації. Універсальність методичного підходу підтверджено взаємодією з олігодезоксинуклеотидами іншого катіонного полімеру природного походження — хітозану. Порівняльний аналіз результатів використання нашого підходу з даними турбідиметрії олігодезоксинуклеотидполімерних комплексів та їх електрофорезом показав ряд переваг, серед яких — можливість одночасного скринінгу великої кількості полімерних носіїв та відсутність потреби у застосуванні додаткових дорогих приладів і матеріалів. Для висновку про комплексоутворення достатньо наномольних кількостей олігодезоксинуклеотидів.

Ключові слова: синтетичні олігоелектроліти, дифузія в гелі, турбідиметрія, електрофорез олігодезоксинуклеотидів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013