Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)
1 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
 https://doi.org/ 10.15407/biotech6.01.081
С. 81-85, Бібліогр. 13, укр.
УДК: 546.284+577.112

ВПЛИВ ВИСОКОДИСПЕРСНОГО КРЕМНЕЗЕМУ  НА АКТИВАЦІЮ ФАКТОРІВ СИСТЕМИ ЗСІДАННЯ КРОВІ

Т. М. Чернишенко1, В. І. Грищук1, Н. П. Галаган2,
В. О. Чернишенко1, О. В. Горницька1, Т. М. Платонова1, Е. В. Луговськой1

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київ

Використання сорбентів, створених на основі високодисперсного кремнезему, є якісно новим і перспективним засобом припинення кровотеч. Результати дослідження гемостатичної дії високодисперсного кремнезему при поверхневих ушкодженнях дали підстави для його практичного використання в хірургії.

Механізми активації системи гемостазу під дією високодисперсного кремнезему ще не з’ясовано. Наші дослідження було присвячено визначенню його впливу на процес активації окремих факторів системи зсідання крові з метою з’ясування механізму зупинки кровотечі під дією сорбенту.

Активацію окремих факторів зсідання крові визначали за допомогою хромогенних субстратів. Показано здатність високодисперсного кремнезему пришвидшувати активацію в плазмі крові факторів внутрішнього та зовнішнього шляхів зсідання крові під дією реагенту «Активований частковий тромбопластиновий час» та тромбопластину. З використанням специфічних активаторів з отрути змій визначено мішень його дії, якою є фактор Х системи зсідання крові. Пришвидшення активації останнього відбувається, імовірно, через залучення активованих на поверхні сорбенту факторів внутрішнього шляху зсідання крові.

Отримані результати є важливими для з’ясування механізму дії високодисперсного кремнезему на пришвидшення процесу зсідання крові.

Ключові слова: високодисперсний кремнезем, система гемостазу, фактор Х.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008