Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
 https://doi.org/ 10.15407/biotech6.01.022
С. 22-33, Бібліогр. 67, укр.
УДК: 577.083.3+612.017.1.08

ЗАСТОСУВАННЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНИХ ПРОТЕЇНІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВАЦІЇ ЛІМФОЦИТІВ

Г. А. Любченко1, Р. М. Морєв2, Л. С. Холодна1, Л. І. Остапченко3

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України, Київ
3Інститут біології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Активація імунних клітин — ключова ланка процесу формування специфічного імунітету. Методи моніторингу руху й активності сигнальних месенджерів та рецепторних протеїнів лімфоцитів у живих клітинах і тканинах є методологічною основою для розуміння тонких механізмів активації лімфоцитів.

Шляхи передачі сигналу в лімфоцитах функціонують як сітка фосфатаз, протеїнкіназ і сигнальної системи іонів кальцію. Сигнальні молекули, змінюючи свою структуру, утворюючи комплекси і переміщуючись з одного клітинного компартмента в інший, забезпечують процес активації.

Особливості молекулярних механізмів активації лімфоцитів і сучасні генетично закодовані флуоресцентні протеїни уможливлюють створення нових імунологічних тест-систем. Флуоресцентні протеїни можуть бути використані як репортери, маркери локалізації та донорно-акцепторні пари для методу резонансної передачі енергії флуоресценції. Множинні генетично кодовані рекомбінантні флуоресцентні протеїни одночасно експресовані в одній клітині для дослідження сигнальних шляхів, на нашу думку, можуть набути широкого застосування для вивчення сигнальних шляхів лімфоцитів у фармацевтиці, молекулярній імунології, біотехнології та біомедицині.

Ключові слова: активація лімфоцитів, протеїнкіназа, кальцій, тест-система, флуоресцентний протеїн.

© Інсти.тут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013