Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)

Biotechnologia Acta

1 2013

Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
 https://doi.org/ 10.15407/biotech6.01.034
С. 34-45, Бібліогр. 61, рос.
УДК: 579.864.1:615.331

ПРОБІОТИКИ НА ОСНОВІ ТРАНСГЕННИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

С. А. Старовойтова, О. І. Скроцька

Національний університет харчових технологій, Київ

Розглянуто сучасні тенденції створення рекомбінантних мікроорганізмів для одержання на їх основі нових ефективних біопрепаратів (пробіотиків) з розширеним спектром біологічних та терапев тичних властивостей. Приділено увагу основним родам бактерій, перспективних для створення рекомбінантних пробіотиків, а саме: Lactococcus, Bifidobacterium, Bacillus, Escherichia. Подано характеристику основних вітчизняних і зарубіжних генно-модифікованих штамів, які вже сьогодні широко використовують для одержання ефективних біопрепаратів. Висвітлено деякі з основних напрямів і методів створення генно-модифікованих штамів, які застосовують у виробництві препаратів для лікування і профілактики захворювань, за яких раніше цю групу фармацевтичних засобів не використовували. Приділено увагу питанню безпеки застосування пробіотиків на основі генно-модифікованих штамів. Біопрепарати медичного та ветеринарного призначення на основі рекомбінантних мікроорганізмів з доведенною безпекою можна спрямовано й ефективно застосовувати для лікування і профілактики різноманітних захворювань, починаючи від дисбактеріозу і закінчуючи серцево-судинними захворюваннями. Ефектив ність лікування останніх зумовлена здатністю деяких пробіотичних мікроорганізмів знижувати рівень сироваткового холестеролу в організмі господаря.

Ключові слова: генно-модифіковані мікроорга нізми, рекомбінантні пробіотики, бацили, біфідобактерії, лактококи, біопрепарати.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013