Оберіть свою мову

ISSN 2410-7751 (Друкована версія)
ISSN 2410-776X (Електронна версія)


Ж-л "Biotechnologia Acta" Т. 6, № 1, 2013
https://doi.org/10.15407/biotech6.01.009
С. 9-21, Бібліогр. 65, рос.
УДК: 577.152.311/547.8/548.73

КАРБОКСИЛЕСТЕРАЗИ В ЕНАНТІОСЕЛЕКТИВНОМУ СИНТЕЗІ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Є. А. Шестеренко, І. І. Романовська, О. В. Севастьянов, С. А. Андронаті

Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України, Одеса 

В огляді наведено класифікацію, структуру і механізм каталітичної дії карбоксилестераз різного походження.

Показано перспективність використання карбоксилестераз для вивчення метаболізму та активації низки лікарських речовин і проліків in vitro. Актуальним є також використання ензимів як біокаталізаторів стереоселективного гідролізу і синтезу складних ефірів ациклічних, карбоциклічних та гетероциклічних сполук. Встановлено, що одержані за допомогою карбоксилестерази енантіомери характеризуються високим хімічним виходом і оптичною чистотою, а іммобілізація на різних носіях стабілізує ензим і дає змогу багаторазово використовувати отримані біокаталізатори. Проведені авторами дослідження виявили особливості ензиматичного гідролізу нових 3-ацилокси-1,4-бенздіазепін-2-онів — потенційних анксіолітичних та снодійних засобів за допомогою карбоксилестерази мікросомальної фракції печінки свині. З використанням вільної та іммобілізованої в гелі філофорину і альгінату, стабілізованих Ca2+, мікросомальної фракції вперше здійснено енантіоселективний гідроліз 3-ацетокси-7-бром-1-метил-5-феніл-1,2-дигідро-3Н-1,4-бенздіазепін-2-ону. Виділено S-енантіомер субстрату, що свідчить про більшу специфічність карбоксилестерази мікросомальної фракції печінки свині до його R-енантіомера.

Ключові слова: карбоксилестераза, мікросомальна фракція печінки свині, стереоселективний синтез, 3-ацилокси-1,4-бенздіазепін-2-они, іммобілізація.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2013