Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537


Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 5, 2012
С. 100-108, бібл. 20, укр.
УДК 577.1:616-003.269:636

НАНОЧАСТИНКИ АУРУМУ ТА АРҐЕНТУМУ ЯК ПОТЕНЦІЙНІ КРІОПРОТЕКТОРИ ЗА ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ВИРОБНИЧИХ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ

М. Є. Романько, Л. С. Рєзніченко

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України, Харків
Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, Київ

Досліджено вплив наночастинок ауруму й арґентуму на показники проліферації, респіраторну активність, проникність клітинної оболонки, активність мембранної Н+-АТР-ази і каталази, загальну антиокиснювальну активність бактеріальних клітин виробничих штамів Escherichia сoli та Pasteurella multocida після їх ліофілізації та довготривалого зберігання. Встановлено, що в результаті оброблення наночастинками при концентрації за металом ауруму 1,93 мкг/мл та арґентуму — 8,64 мкг/мл бактеріальних клітин Escherichia та Pasteurella перед етапом ліофілізації спостерігається стимуляція приросту біомаси, модуляція активності ензимів клітинної енергетики, стабілізація клітинної оболонки й активація антиоксидантної активності клітин. Це є свідченням вираженої активації процесів репарації бактеріальних клітин на стадії їх регідратації під впливом досліджених наночастинок металів. Виявлені особливості впливу досліджених наночастинок ауруму і арґентуму на клітини Escherichia та Pasteurella після їх ліофілізації/регідратації дають підстави для використання таких наночастинок як кріопротекторів та/або модуляторів у технології довготривалого зберігання виробничих штамів мікроорганізмів.

Ключові слова: виробничі штами мікроорганізмів, наночастинки, аурум, арґентум, контактна взаємодія, ліофілізація/регідратація, довготривале зберігання.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008