Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537


Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 5, 2012
С. 109-113, бібл. 16, укр.
УДК 577.3:621.384.8:547.495.9

МАС-СПЕКТРОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЛІГОМЕРНОГО СКЛАДУ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ

А. В. Лисиця, А. В. Ребрієв, В. В. Поліщук

Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН України, Рівне
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Наведено результати мас-спектрометричних досліджень олігомерного складу солей полігексаметиленгуанідину. Зазвичай полімерні похідні гуанідину використовують як дезінфектанти, проте в деяких випадках вони здатні підсилювати проліферативну активність клітин, можуть використовуватись у біотехнології для регуляції росту мікроорганізмів, а також стимулювати проростання насіння сільськогосподарських культур. Визначено будову чотирьох типів олігомерів полігексаметиленгуанідину лінійної структури, що відрізняються складом кінцевих груп. Ідентифікація за допомогою методу мас-спектрометрії складу і будови різних зразків полігексаметиленгуанідину дасть змогу краще зрозуміти механізми їхньої біологічної активності. У дослідженнях використано такі варіанти методу мас-спектрометрії, як MALDI-TOF-MS і TOF-PDMS. Встановлено, що аніонний склад солей полігексаметиленгуанідину має суттєве значення за іонізації в PDMS і неістотно впливає на якість мас-спектрів, отриманих методом MALDI.

Ключові слова: полігексаметиленгуанідин, олігомери, метод мас-спектрометрії.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008