Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 5, № 5, 2012
С. 91-99, бібл. 26, рос.
УДК 577.152.32

ОЧИЩЕННЯ α-АМІЛАЗ Aspergillus flavus var. oryzae І Bacillus subtilis ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

К. В. Авдіюк, Л. Д. Варбанець, Л. А. Сафронова, Е. С. Харкевич

Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Київ

Підібрано методи виділення та очищення ензимів з α-амілазною активністю двох продуцентів — Aspergillus flavus var. oryzae 80428 і Bacillus subtilis 147, які включали: фракціонування сульфатом амонію, гель-фільтрацію на TSK-гелі Toyopearl HW-50 та іонообмінну хроматографію на TSK-гелі DEAE-Toyopearl 650 M (для α-амілази A. flavus var. oryzae); фракціонування сульфатом амонію та афінну сорбцію на крохмалі (для α-амілази B. Subtilis 147). α-Амілазу A. flavus var. оryzae було очищено в 37 разів, α-амілазу B. subtilis 147 — у 20 разів порівняно з активністю ензиму в культуральній рідині. α-Амілаза A. flavus var. Оryzae виявляла максимальну активність при рН 6,0 і за температури 60 °С, зберігала 100% активності через 24 год при рН 5,0–7,0 і протягом 3 год за температури 37 °С. рН-оптимум α-амілази B. subtilis 147 становив 8,0 з термооптимумом при 90 °С; ензим повністю зберігав вихідну активність упродовж доби при рН 7,0–9,0 та протягом 3 год за температури 37 °С, 60 °С, 70 °С. За температури 80 °С α-амілаза B. subtilis 147 зберігала 80% початкової активності після 3 год інкубування.

Ключові слова: ?-амілаза, гель-фільтрація, іонообмінна хроматографія, Aspergillus flavus var. oryzae, Bacillus subtilis, очищення.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008