Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 3, 2012
С. 18-32, Бібліогр. 88, рос.
УДК: 577.21: 616.1

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕННОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ
СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

 О. К. Гулевський, О. С. Абакумова, І. Й. Щенявський

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків

В огляді розглянуто можливості генної терапії серцево-судинних захворювань. Подано інформацію про генні конструкції, експресія яких може зумовлювати терапевтичні ефекти, що доцільно використовувати в лікуванні різної патології серця та судин. Описано використовувані в генній терапії серцево-судинних захворювань вірусні та плазмідні вектори, а також сучасні системи доставлення терапевтичних трансгенів до цільових тканин. Проаналізовано результати експериментальних та клінічних досліджень з генної терапії, спрямованих на пошук нових стратегій лікування серцево-судинних захворювань або перенесенням трансгенів у складі рекомбінантних конструкцій, що кодують певні протеїни, або модуляцією рівня експресії відповідних генів у клітинах судин і міокарда.

Ключові слова: серцево-судинні захворювання, генна терапія, генетичні конструкції, рекомбінантні вектори, векторний таргетинг, системи доставлення трансгенів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008