Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2012Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 3, 2012
С. 9-17, Бібліогр. 75, укр.
УДК: 546.26.043

ФУЛЕРЕН С60 ТА ЙОГО ПОХІДНІ ЯК ПРОТИПУХЛИННІ АГЕНТИ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВ

С. В. Прилуцька, Ю. М. Кічмаренко, К. І. Богуцька, Ю. І. Прилуцький

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Створення нових біосумісних матеріалів, здатних виявляти протипухлинну активність чи підсилювати її в комбінації з традиційними препаратами, знижуючи їхні шкідливі побічні ефекти, є важливою комплексною проблемою, яка потребує використання останніх досягнень біотехнології.

В огляді узагальнено дані літератури та результати досліджень авторів стосовно основних фізико-хімічних властивостей і біодоступності фулерену С60 та його похідних, їхньої мембранотропної, токсичної і пухлинотропної дії в системах in vitro та in vivo. На підставі зроблених узагальнень проаналізовано перспективи застосування цих унікальних наноструктур в онкології, зокрема в лікуванні онкохворих та з діагностичною метою. Висвітлено також деякі проблеми, що виникають за використання фулерену С60 та його похідних у медицині. Вони, зокрема, пов’язані зі створенням високостабільних водорозчинних нетоксичних сполук фулеренів С60 для введення в організм людини і доставлення кровотоком в орган, який потребуватиме терапевтичного впливу, та участю їх у процесах метаболізму.

Ключові слова: фулерен С60 та його похідні, біодоступність, мембранотропність, токсичність, пухлинотропність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008