Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 3, 2012
С. 98-104, Бібліогр. 21, рос.
УДК: 579.254.2:581.143.5

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДО AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕГМЕНТІВ ПАГОНІВ ЕЛІТНИХ ГЕНОТИПІВ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ

С. І. Михальська, Н. І. Адаменко, Б. В. Моргун, О. В. Кочетов, О. М. Тищенко

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ
Институт клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ
Институт цитології і генетики Сибірського відділення РАН, Новосибірськ

Agrobacterium-опосередкована трансформація є важливим експериментальним інструментом для розробки молекулярних біотехнологій. Однак генетичне поліпшення більшості комерційних ліній кукурудзи обмежено відсутністю ефективних систем методів регенерації й трансформації. Аналізували перспективність використання поперечно розрізаних сегментів (1–2 мм) вузлової області пагонів 7–10-денних проростків як експлантів для Agrobacterium-опосередкованої трансформації елітних генотипів кукурудзи (Zea mays L.) Л250, Л390, Л1544, Л1552, Л1563, Л1652, використовуючи штам LBA4404, який містить бінарний вектор pBi2E з двохланцюговим РНК-супресором гена проліндегідрогенази та селективним геном неоміцинфосфотрансферази. Регенерація трансформованих пагонів шляхом прямого органогенеза відбувалася незалежно від генотипу на 10–14-й день культивування, потім через деякий час спостерігалася індукція ризогенезу. Виявлено, що інтродукція у клітини та інтеграція Т-ДНК у геном кукурудзи може здійснюватися з використанням тіосульфату натрію без ацетосирінгону. Отримані дані свідчать про перспективність використання вузлової області пагонів для розроблення методів Agrobacterium-опосередкованої трансформації елітних ліній кукурудзи.

Ключові слова: кукурудза, Agrobacterium-опосередкована трансформація, тіосульфат натрію, прямий органогенез, сегмент пагона, супресор гена проліндегідрогенази.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008