Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 3, 2012
С. 105 - 111, Бібліогр. 20, рос.
УДК: 582.232:[581.143+577.122.5]

РОСТОВІ ТА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КВАЗІНЕПЕРЕРВНОЇ КУЛЬТУРИ DUNALIELLA SALINA

А. Б. Боровков, І. М. Гудвілович

Інститут біології південних морів НАН України, Севастополь

Досліджено динаміку щільності, вмісту хлорофілів а і b, сумарних каротиноїдів і протеїну квазінепереревної культури Dunaliella salina. Виявлено характер зміни вмісту пігментів і протеїну D. salina в квазібезперервній культурі й показано можливість регулювання вмісту пігментів і протеїну за допомогою варіювання швидкості протоку середовища. Максимальний вміст фотосинтетичних пігментів у біомасі D. salina відзначено за швидкості протоку середовища 0,14 доб-1, а за збільшенням питомої швидкості протоку середовища від 0,14 до 0,42 доб-1 він знижується на 30%. Визначено продукційні характеристики інтенсивної культури дуналієли. Встановлено, що продуктивність культури D. salina за накопичувального вирощування в 1,2 – 2,1 раза нижче, ніж за квазібезперервного. Найбільша продуктивність за біомасою, пігментами і протеїну реалізується за квазібезперервного культивування з питомою швидкістю протоку середовища 0,32 доб-1 і досягає: по біомасі – 0,45 г ОР (органічної речовини)•л-1•доб-1, сумарних каротиноїдах – 4 мг•л-1•доб-1, протеїну – 0,25 г•л-1•доб-1. Проведено порівняння отриманої продуктивності за каротиноїдами і біомасою D. salina для лабораторних умов з продуктивністю культури в промислових умовах підприємств України і світу. Визначено напрями дослідницьких робіт для підвищення продуктивності культури D. salina у виробничих умовах.

Ключові слова: Dunaliella salina, квазібезперервна культура, пігменти, продуктивність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008