Оберіть свою мову

 

ISSN 1995-5537

3_2012.jpg

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 3, 2012
С. 112-118, Бібліогр. 31, укр.
УДК: 612.017.1.579.861.2

ВПЛИВ БІОПОЛІМЕРІВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS НА ФЕНОТИПОВЕ І ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ДОЗРІВАННЯ ДЕНДРИТНИХ КЛІТИН ЛЮДИНИ IN VITRO

Л. М. Сківка, Ю. В. Швець, О. Г. Федорчук, Н. М. Храновська, В. В. Позур, Н. В. Сенчило

ННЦ «Інститут біології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України, Київ
«Національний інститут раку», Київ

Для стимуляції дозрівання дендритних клітин in vitro використовують агоністи ад’ювантних рецепторів, зокрема й патогенасоційовані молекулярні патерни: ліпополісахарид, CpG ДНК, пептидоглікан тощо. Метою роботи був порівняльний аналіз здатності біополімерів Staphylococcus aureus: ліпотейхоєвої кислоти, тейхоєвої кислоти і пептидоглікану стимулювати фенотипове і функціональне дозрівання дендритних клітин людини моноцитарного походження in vitro. Показано, що найбільшою мірою посилення фенотипової зрілості дендритних клітин спричинювали патогенасоційовані молекулярні патерни, у складі яких присутній ліпідний компонент. Функціональну зрілість дендритних клітин стимулювали всі досліджені біополімери. Однак, ліпотейхоєва кислота справляла активаторний вплив у мінімальній концентрації (0,2 мкг/мл), а пептидоглікан і тейхоєва кислота — у максимальній (2 мкг/мл). Усі зазначені біополімери S. aureus не мали токсичного впливу на дендритні клітини і їх можна використовувати для стимуляції фенотипового і функціонального дозрівання in vitro.

Ключові слова: дендритні клітини, тейхоєва кислота, ліпотейхоєва кислота, пептидоглікан.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008