Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2012Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 3, 2012
С. 62-74, Бібліогр. 42, укр.
УДК: 631.811.98 75.117.2.577.2.08

ІНДУКЦІЯ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТУ БІОСИНТЕЗУ si/miRNA З АНТИПАТОГЕННИМИ ТА АНТИПАРАЗИТАРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ В КЛІТИНАХ РОСЛИН

В. А. Циганкова, Т. Р. Стефановська, Я. В. Андрусевич,
С. П. Пономаренко, А. П. Галкін, Я. Б. Блюм

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Київ
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» НАН і МОН України, Київ
Інститут харчової біотехнол
огії та геноміки НАН України, Київ

У лабораторних дослідах показано, що композиційні полікомпонентні препарати з біозахисними властивостями Біоген, Стімпо і Регоплант за показниками проростання та швидкості росту проростків значно підвищують (до 35–70%) стійкість цукрового буряку до цистоутворювальної нематоди Heterodera shcachtii та галової нематоди Meloidogyne incognita і ярої пшениці сорту Грізо до патогенного мікроміцета Fusarium oxysporum graminearum. Встановлено, що максимальне зменшення (~на 80%) кількості личинок нематоди H. schachtii в коренях цукрових буряків відбувається в разі оброблення насіння регуляторами росту в найбільш ефективних концентраціях: Стімпо — 5 мкг/мл, Регоплант — 1 мкг/мл та Біоген — 1 мкг/мл.

Молекулярно-генетичним методом дот-блот-гібридизації мРНК з кДНК і дослідженням функціональної активності si/miRNA в безклітинній системі протеїнового синтезу вперше показано, що стійкість рослин цукрового буряку до нематод H. schachtii та M. incognita і рослин ярої пшениці сорту Грізо до патогенного мікроміцета Fusarium oxysporum graminearum досягається стимуляцією синтезу малих регуляторних si/miРНК.

Ключові слова: регулятори росту рослин, малі регуляторні РНК (si/miRNA), стійкість рослин до шкідників

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008