Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2012Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 3, 2012
С. 53-61, Бібліогр. 32, укр.
УДК: 576.871.155. 557

БІОТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ TN5-МУТАНТІВ
БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ КОНЮШИНИ Rhizobium leguminosarum bv. trifolii

Н. А. Воробей, В. М. Заєць, С. Я. Коць

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ

За допомогою плазмідного вектора pSUP2021::Tn5 було проведено мутагенез штаму 348а Rhizobium leguminosarum bv. trifolii. Частота виникнення KmR-мутантів за перенесення цього вектора з Escherichia coli в Rhizobium становила 1,9•10–7. Інсерційну природу отриманих мутантів доведено з використанням полімеразної ланцюгової реакції. За симбіотичними показниками та Eff++ -фенотипом рослин конюшини в умовах мікровегетаційного та вегетаційного дослідів здійснено скринінг Tn5-мутантів та відібрано ризобії з підвищеним синтезом нітрогенази і господарсько-цінними властивостями. Tn5-мутанти Т2к, Т28к, Т72к суттєво перевершували інші ризобії за нодуляційною активністю. Під час фази цвітіння конюшини на коренях рослин за їх участю утворилося в 1,4–1,7 раза більше бульбочок, які домінували за масою. З посиленням ризогенезу надземна маса рослин збільшилась на 29,6–41,8%. Інтенсифікація фізіологічних процесів у конюшини забезпечувалася збільшенням нітрогеназної активності симбіотичного апарату, яка у фазі початку цвітіння перевищувала в середньому в 2,5 раза показники рослин, інокульованих вихідним (батьківським) штамом 348а. Отримані дані свідчать про можливість створення високоефективних симбіотичних систем конюшина — Tn5-мутанти Rhizobium leguminosarum bv. trifolii.

Ключові слова: транспозоновий мутагенез, Tn5-мутанти, полімеразна ланцюгова реакція, конюшина, симбіоз, азотфіксувальна активність, ефективність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008