Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2012

Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 3, 2012
С. 75-83, Бібліогр. 28, укр.
УДК: 547.565:542.943.78:546.28:546.212

АНТИРАДИКАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОХІДНИХ ТІАЗОЛУ. ВПЛИВ НА МЕТАБОЛІЧНУ АКТИВНІСТЬ ДРІЖДЖІВ

К. В. Туров, Т. В. Крупська, В. М. Барвінченко, А. А. Турова, В. С. Броварець

Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України, Київ
Інститут хімії по
верхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київ

Проведено дослідження антирадикальної активності синтезованих нових похідних тіазолу в модельних системах in vitro на прикладі дифенілпікрилгідразилу. Встановлено, що всі досліджувані сполуки виявляють антирадикальні властивості, але найвищу активність спостерігали у 5-[(4-тозил-5-фенілтіо)-1,3-тіазол-2-іл]-1H-тетразолу, 2-(3,5-диметил-1Н-піразол-1-іл)-4-тозил-5-хлор-1,3-тіазолу, 7-гідрокси-3-(4,5-дитозил-1,3-тіазол-2-іл)-2H-хромен-2-ону, 5-n-хлорбензилсульфаніл-4-тозил-2-феніл-1,3-тіазолу.

Досліджено вплив похідних тіазолу на метаболізм суспензії хлібопекарських дріжджів і виявлено, що максимальне виділення вуглекислого газу суспензією клітин відбувається в присутності сполук не лише з найвищою антирадикальною активністю: (5-[(4-тозил-5-фенілтіо)-1,3-тіазол-2-іл]-1H-тетразолу, 7-гідрокси-3-(4,5-дитозил-1,3-тіазол-2-іл)-2H-хромен-2-ону, але й з низькою: 4-тозил-5-n-хлорфенілсульфаніл-2-феніл-1,3-тіазолу,  2,5-ди-n-толілтіо-4-тозил-1,3-тіазолу.

Показано, що в нанокомпозитних системах похідних тіазолу з високодисперсним кремнеземом (ентеросорбент «Силікс») вивільнення біоактивних речовин в середовище може бути суттєво загальмовано, що відкриває шляхи для створення препаратів із програмованим вивільненням активної речовини в певній ділянці шлунково-кишкового тракту.

Таким чином, у разі введення замісників певного типу або зміні їх положення можна регулювати антирадикальні властивості синтезованих нових похідних тіазолу та передбачати їхню біологічну активність, що дає змогу створювати біоактивні композитні матеріали за участю наноструктурованих мінеральних матриць, зокрема нанокремнезему.

Ключові слова: антирадикальні властивості, дифенілпікрилгідразил, похідні тіазолу, нанокремнезем, суспензія клітин Saccharomyces cerevisiae.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008