Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

3 2012Ж-л "Біотехнологія" Т. 5, № 3, 2012
С. 84-90, Бібліогр. 26, рос.
УДК: 546.289:579.002.68

ВПЛИВ СКЛАДУ ВИЛУГОВУЮЧИХ РОЗЧИНІВ НА ПРОЦЕСИ БАКТЕРІАЛЬНОГО ВИЛУЧЕННЯ МЕТАЛІВ ІЗ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ

І. А. Блайда, Т. В. Васильєва, Л. І. Слюсаренко, Б. М. Галкін, В. О. Іваниця

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Встановлено високу окислювальну активність аборигенної мікробіоти, яка домінує в золошлакових відходах спалювання вугілля і представлена мезофільними, помірно термофільними і термофільними ацидофільними залізо-, сіроокіслюючих бактеріями. Вивчено вплив компонентного і концентраційного складу вилуговуючих розчинів на ефективність вилучення співтовариством ацидофільних хемолітотрофних бактерій германію, цирконію, нікелю, марганцю і цинку з золи. Виявлено  залежність вилучення мікрокількостей германію, цирконію та супутніх макрокомпонентів досліджуваної сировини від мінерального складу вилуговуючих розчинів (на основі рецептур живильних середовищ 9К, Летена, для залізоокисляючих бактерій) і джерел енергії (тіосульфат, тіосечовина, залізо (II)). Встановлено, що насамперед вилучаються і переходять у розчин германій, нікель і цирконій. Визначено найбільш ефективні поєднання «мінеральний склад + джерело енергії», за яких досягається ступінь вилучення металів із золи вугілля (%): Ge – 85,0; Ni – 75,0; Zr – 45,9.

Ключові слова: співтовариство ацидофільних сіркоокиснювальних хемолітотрофних бактерій, вилуговуючі розчини, джерела енергії, золи від спалювання вугілля, германій, цирконій.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008