Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2011no6

Ж-л "Біотехнологія" Т. 4, № 6, 2011
С. 82-87, Бібліогр. 26, англ.
УДК: 602.6:582.5/.9

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИПУХЛИННОГО ЕФЕКТУ
НЕМОДИФІКОВАНИХ ФУЛЕРЕНІВ C60 І ДОКСОРУБІЦИНУ

С. В. Прилуцька, А. П. Бурлака, Ю. І. Прилуцький, У. Ріттер, П. Шарф

Спільний Українсько-німецький центр з нанобіотехнології,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Е. Кавецького НАН України, Київ
Технічний університет Ілменау, Інститут хімії і біотехнології, Німеччина

Метою дослідження було розроблення технології застосування фулеренів С60 у комбінованій терапії з доксорубіцином для лікування злоякісних пухлин. Серію експериментів у присутності немодифікованих фулеренів С60, доксорубіцину і С60 у комбінації з доксорубіцином проводили на групі мишей з трансплантованими злоякісними пухлинами. Встановлено, що введення С60 у комбінації з доксорубіцином ефективно пригнічує як ріст пухлини, так і метастазування карциноми легень Льюїса. Результати демонструють можливість використання С60 у комбінації з доксорубіцином у протипухлинній терапії.

Ключові слова: фулерен С60, доксорубіцин, карцинома легень Льюїса, інгібітор росту пухлини, подовження життя тварин, коефіцієнт інгібування метастазів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008