Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2011no6

Ж-л "Біотехнологія" Т. 4, № 6, 2011
С. 36-41, Бібліогр. 12, укр.
УДК: 577.152.3.04

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ХІМІЧНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ГРИБНИХ ГЛІКОЗИДАЗ

Н. В. Борзова, Л. Д. Варбанець

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Актуальним завданням сучасної прикладної ензимології, зокрема інженерії ензимів, є підвищення їхньої стабільності в різних, часто екстремальних, умовах реакційного середовища.

Порівняльне вивчення термостабільності нативних та модифікованих різними методами ?-галактозидаз із трьох грибних продуцентів — Aspergillus niger, Penicillium canescens і Cladosporium cladosporioides свідчить про те, що обробка ензимів целюлозою, декстранами Т500 і Т20, а також поліетиленгліколями 6 000 і 1 500 призводить до їх термостабілізації при 55 і 60 °С. Ефективним виявився також підхід, заснований на гідрофобній модифікації α-галактозидаз ацилюванням аміногруп лізину та гліцину 2,6-діамінопімеліновою кислотою, янтарним ангідридом і гліцином. У результаті таких взаємодій термостабільність α-галактозидаз було підвищено в 1,5–5 разів.

Ключові слова: α-галактозидази Aspergillusniger, Penicillium canescens, Cladosporium cladosporioides, термостабілізація, хімічна модифікація ензимів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008