Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

2011no6

Ж-л "Біотехнологія" Т. 4, № 6, 2011
С. 74-81, Бібліогр. 32, укр.
УДК: [577.12:582.263] 665.75

ВПЛИВ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА НА БІОСИНТЕЗ ПРОТЕЇНІВ, ВУГЛЕВОДІВ І ЛІПІДІВ У Chlorella vulgaris Beijer

А. І. Горда, В. В. Грубінко

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Розроблення технологій використання водоростей не тільки для індикації та очищення забрудненої води, але й для виробництва біопалива є на сьогодні вельми актуальним. Серед прісноводних видів на особливу увагу заслуговують Chlorella vulgaris і Poecilia reticulate, які здатні витримувати і метаболізувати компоненти нафти у річках Західного регіону України.
Наведено дані про вплив дизельного палива (0,5 мл/л) на інтенсивність біосинтезу протеїнів, вуглеводів та ліпідів, оціненого за включенням 14С-ацетату та 14С-бікарбонату, і вміст пігментів у клітинах одноклітинної зеленої водорості Chlorella vulgaris Beijer. Встановлено, що дизельне паливо стимулює інтенсивність синтезу протеїнів і ліпідів, а синтез вуглеводів пригнічує. Відносний вміст триацилгліцеролів, діацилгліцеролів та неетерифікованих жирних кислот у клітинах водорості збільшується. Вміст хлорофілів а і b зростає, однак з подовженням терміну культивування водорості в токсичному середовищі до 7 діб — істотно зменшується. Максимальний термін культивування водорості, протягом якого дизпаливо не пригнічує метаболізм у клітинах, становить 7 діб, що можна вважати оптимальним терміном для біотехнологічного культивування хлорели разом з дизпаливом.

Ключові слова: Chlorella vulgaris Beijer., включення 14С-ацетату і 14С-бікарбонату, протеїни, вуглеводи, ліпіди, хлорофіл, дизельне паливо.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008