Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 3, 2011
С. 51-55, бібл. 9, рос.
УДК 579.222

Вплив компонентів ензиматичного середовища
на біосинтез триптофану

Шульга С. М., Ткаченко А. Ф., Тігунова О. О., Бейко Н. Є., Хоменко А. І.

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України, Київ

Здійснено пошук штаму-продуцента триптофану серед бактеріальних культур «Колекції штамів мікроорганізмів і ліній рослин для харчової та сільськогосподарської біотехнології» Інституту харчової біотехнології і геноміки НАН України. Відібрано продуцент триптофану Corynebacterium glutamicum Т-3, що накопичує 4 г/дм3 триптофану в культуральній рідині. Досліджено вплив джерел вуглецю на синтез триптофану. Найбільшу активність синтезу триптофану виявлено за використання меляси. Розглянуто участь у біосинтезі триптофану деяких його попередників: індолу, індолпіровиноградної кислоти, індолмолочної кислоти та сумішей: індолу з L-серином, індолу з L-цистеїном, індолу з DL-аланіном. Внесення попередників синтезу триптофану в середовище стимулює його накопичення в культуральній рідині. Показана можливість отримання триптофану економічно доступним способом за умови зміни в середовищі високовартісних попередників на дешевшу сировину — мелясу.

Ключові слова: триптофан, Corynebacterium glutamicum Т-3, біосинтез, амінокислоти.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008