Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 3, 2011
С. 43-50, бібл. 10, укр.
УДК 577.152.34:577.151.5

Особливості росту і біосинтезу еластази
мутантним варіантомBacillus sp. 27-88ELS+

Мацелюх О. В., Нідялкова Н. А., Варбанець Л. Д.

Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Київ

Вивчення динаміки росту культури Bacillus sp. 27-88Els+, а також характеру синтезу еластази показало, що ензимоутворення відбувається одночасно з ростом культури. Встановлено вплив різних джерел вуглецю і азоту на синтез еластази культурами Bacillus sp. 27-88Els+ і Bacillus sp. 27. Показано, що синтез еластази батьківським штамом Bacillus sp. 27 залежить від присутності в середовищі росту низькомолекулярних джерел як вуглецю, так і азоту, при цьому вплив регуляції такого виду на синтез еластази мутантним варіантом послаблений. Додаючи в середовище росту аланін як єдине джерело азоту, виявили еластазну активність в культуральній рідині мутантного варіанта Bacillus sp. 27-54Els.

Ключові слова: еластаза, біосинтез, Bacillus sp.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008