Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 3, 2011
С. 56-63, бібл. 42, укр.
УДК УДК 575.222.7:581.1

Синтез інуліну в «бородатих коренях» цикорію,
трансформованого за допомогою Agrobacterium rhizogenes

Матвєєва Н. А., Кіщенко О. М., Шаховський А. М., Кучук М. В.

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

Показано можливість швидкого одержання культури «бородатих коренів» цикорію Cichorium intybus L. var foliosum Hegi з генами туберкульозних антигенів ESAT6 та Ag85B Mycobacterium tuberculosis або геном інтерферону α2b людини після генетичної трансформації за допомогою Agrobacterium rhizogenes. Отримані «бородаті корені» мали типовий фенотип та росли на живильному середовищі без регуляторів росту. Частота генетичної трансформації становила 42,3% при трансформуванні конструкцією рСВ161 з геном ifn-α2b та 5,9% з використанням вектора рСВ158 зі злитою послідовністю esxA::fbpBΔTMD генів туберкульозних антигенів. ПЛР- та ЗT-ПЛР-аналізи підтвердили присутність і транскрипцію селективного nptII та цільових fbpBΔTMD, ifn-α2b генів у трансформованих коренях. Згідно з результатами ПЛР усі проаналізовані кореневі лінії цикорію містили перенесений TL-фрагмент Т-ДНК плазміди pRi А4. Трансгенні корені, так само як і нетрансформовані, накопичували інулін — запасний полісахарид, синтез якого є характерним для рослин цикорію. Вміст інуліну в одній з отриманих трансгенних кореневих ліній був у 1,7 раза вищий, ніж у контролі, й перевищував 20% сухої маси.

Ключові слова: інулін, Cichorium intybus, Agrobacterium rhizogenes, генетична трансформація, гени туберкульозних антигенів ESAT6 та Ag85B, ген інтерферону ifn-α2b.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008