Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 3, 2011
С. 82-89, бібл. 24, укр.
УДК УДК 582:635.8+581.143

ВПЛИВ СТИМУЛЯТОРІВ РОСТУ НА РОЗВИТОК
ВЕГЕТАТИВНОГО МІЦЕЛІЮ Plleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm.

О. В. Кузнецова

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ

Досліджено вплив традиційних стимуляторів росту (гетероауксину і гібереліну) та стимуляторів росту нового покоління (фумару і біогумату) на розвиток вегетативного міцелію Pleurotus ostreatus за поверхневого культивування на агаризованому живильному середовищі.

Достовірну позитивну дію на швидкість радіального росту міцелію справляють фумар у концентрації 10–3% і 10–4% та біогумат — 10–2%. Гетероауксин у концентрації 10–4% гальмує розвиток міцелію у фазі лінійного росту.

Досліджені стимулятори росту позитивно впливають на утворення стадії телеоморфи, особливо фумар та біогумат. Збільшення кількості примордіїв на середовищах з додаванням фумару і біогумату свідчить про вплив стимуляторів росту на процеси морфогенезу дослідженого базидіального гриба.

Ключові слова: стимулятори росту, гетероауксин, гіберелін, фумар, біогумат, швидкість лінійного росту міцелію, примордії.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008