Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537


Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 3, 2011
С. 29-35, бібл. 22, укр.
УДК 576.5: 582.923.1

Отримання та характеристика культури ізольованих коренів рослин
роду Тирлич (Gentiana L.)

Конвалюк І. І., Грицак Л. Р., Мельник В. М., Дробик Н. М., Кунах В. А.

Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Київ
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Розроблено умови отримання і довготривалого вирощування культури ізольованих коренів рослин Gentiana acaulis, G. asclepiadea, G. cruciata, G. lutea, G. рneumonanthe та G. punctata. Культури суттєво відрізнялися за ростовими параметрами — кількістю і довжиною бічних корінців, індексом росту та виходом біомаси. Шляхом двоетапного вирощування на гормональному, а потім безфітогормональному середовищі досягнено високої інтенсивності росту більшості культур та значного виходу їхньої біомаси. Серед досліджених зразків найвищий вихід біомаси був у рослин G. lutea — 225 г з 1 л живильного середовища за 28–42 доби росту, що відповідає масі кореня 10–12-річної рослини у природі. Виявлено залежність здатності до формування культури ізольованих коренів від вихідного генотипу, фітогормонального і мінерального складу живильного середовища.

Ключові слова: Тирлич (Gentiana L.), культура ізольованих коренів, індекс росту, вихід біомаси.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008