Оберіть свою мову

 

ISSN 1995-5537


Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 3, 2011
С. 9-17, бібл. 29, англ.
УДК 579.66:678

Біотехнологічні аспекти біосинтезу полі-β-гідроксибутирату

Васильченко O. A.,Ястремська Л. С., Салата A. M., Салата O. С., Федун Н. O.

Національний авіаційний університет, Інститут екологічної безпеки, Київ

В огляді наведено характеристику полігідроксіалканоатів, у тому числі полі-β-гідроксибутирату (ПГБ) — полімеру, який продукують мікроорганізми (Ralstonia eutropha — суперпродуцент). Розглянуто біохімічні шляхи та умови мікробного синтезу ПГБ. Проаналізовано термопластичні властивості мікробного ПГБ порівняно з класичними хімічними полімерами (поліетиленом і поліпропіленом). Було виявлено, що за своїми властивостями порівняно з іншими полімерами він найбільше схожий на синтетичний поліпропілен і може бути його добрим замінником.

Показана здатність мікробного ПГБ до біологічного розпаду до CO2 і H2O, що є надзвичайно перспективним для використання цього біополімеру в різних галузях промисловості та збереження довкілля від антропогенного забруднення.

Ключові слова: полі-β-гідроксибутират, біополімер, Ralstonia eutropha, біосинтез.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2011