Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 3, 2011
С. 18-28, бібл. 12, укр.
УДК 663.18; 573.6.086.835

ЛОКАЛЬНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ

Ю. І. Сидоров

Національний університет «Львівська політехніка», Львів

Наведено відомості про локальні очисні споруди, призначені для очищення побутових і промислових стічних вод, які не спрямовують у загальнопромислову або міську системи каналізації. Показано їх еволюцію від найпростіших септиків до складних систем, що включають блоки анаeробного бродіння, аеробної ферментації, нітрофікації та денітрофікації з одержанням на виході практично чистої води і цінного органічного добрива. Описано напівбезперервну технологію очищення стічних вод, які утворюються на середньомасштабних промислових підприємствах, з використанням SBR Sequencing Batch Reactor)-реакторів.

Ключові слова: стічні води, локальні очисні споруди, SBR-реактори.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008