Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л «Біотехнологія» Т. 4, № 3, 2011
С. 36-42, бібл. 30, укр.
УДК 543.553+543.632.518+577.152.4

Розроблення амперометричного мікробіосенсора
для визначення D-серину

Солдаткін О. О.

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

Створено лабораторний прототип мікробіосенсора для визначення концентрацій D-серину. Чутливим елементом біосенсора слугує біоселективна мембрана на основі оксидази D-амінокислот, іммобілізованої з БСА на поверхні амперометричного мікроперетворювача. При оптимізації роботи мікробіосенсора вивчено залежність його відгуків від концентрації буфера та температури. Показано, що мікробіосенсор є стабільним, його відгуки відтворювані, а діапазон лінійності визначення субстрату знаходиться в діапазоні концентрацій D-серину 0–0,8 мМ з мінімальною межею визначення 2 мкМ. Розроблений амперометричний мікробіосенсор можна успішно використовувати для подальших експериментів з оптимізації та адаптації його роботи при визначенні концентрації рівня D-серину в різноманітних біологічних рідинах як in vitro, так й in vivo.

Ключові слова: D-серин, оксидаза D-амінокислот, амперометричний перетворювач, мікробіосенсор, аналіз in vitro та in vivo.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008