Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 6, 2010
С. 75-79, бібліогр. 14, рос.
УДК: 57.085.23:616.361:616-78

ВПЛИВ ІОНІЗУЮЧОГО ОПРОМІНЮВАННЯ НА АРТЕРІЇ СВИНІ
ПРИ СТВОРЕННІ ДЕВІТАЛІЗОВАНИХ СКАФОЛДІВ

Д. В. Бизов, О. П. Синчикова, І. П. Михайлова, Б. П. Сандомирський

Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, Харків

Актуальною проблемою тканинної інженерії є розробка адекватного методу девіталізації ксеногенних артерій з метою створення судинних протезів малого діаметра. Детергентно-ензимна обробка супроводжується значними побічними ефектами. Ми розробляємо новий підхід до девіталізації ксеноартерий з використанням ефекту ушкодження низькими температурами та іонізуючим опромінюванням. У роботі представлені експериментальні дані щодо дії опромінювання електронами на морфофункціональні характеристики артерій свині. Показано, що в досліджуваних дозах опромінювання спричинює деендотелізацію артерій, за вищої дози відзначається також інтерфазна загибель гладком’язових клітин; структурна цілісність сполучнотканинних волокон судинної стінки не порушується. Виявлено селективне підвищення міцності опромінених артерій в радіальному напрямі.

Ключові слова: скафолди, судинні протези, девіталізація, біоінженерія, ксеногенні артерії.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008