Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 6, 2010
С. 80-84, бібліогр. 7, укр.
УДК: 621.59:597-114.78

ВІДТВОРЮВАНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАПЛІДНЕННЯ ООЦИТІВ ДЕКОНСЕРВОВАНИМИ СПЕРМІЯМИ КОРОПА (Cyprinus carpio L.)

Л. В. Горбунов, В. Ю. Філіпов, Л. П. Бучацький

Інститут тваринництва УААН, Харків;
Інститут рибного господарства, Київ

Для оцінювання вибраного способу кріоконсервування сперміїв коропа запропоновано спосіб підвищення відтворюваності результатів запліднення ооцитів. Це дало можливість більше ніж у два рази знизити вплив індивідуальних властивостей сперміїв і яйцеклітин коропа та умов проведення запліднення і культивування при оцінюванні способу кріоконсервування. За допомогою дисперсійного аналізу визначено, що різна якість сперміїв та ооцитів має силу впливу η2А = 0,31 на здатність клітин до запліднення, тоді як етапи кріоконсервування, зокрема температурна адаптація сперміїв, урівноваження їх у кріоконсерванті, заморожування–відтаювання, запліднення яйцеклітин та культивування, η2B = 0,61.

Ключові слова: кріоконсервування–деконсервування сперміїв, ікра, плідники, збереженість статевих клітин, відтворюваність.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008