Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 6 2010
С. 22-35, бібліогр. 111, рос.
УДК: 582.661.15:577.21

ГЕНЕТИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ: ПРОБЛЕМИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

О. М. Кіщенко

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ

В огляді узагальнено останні досягнення генетичної інженерії цукрового буряку та проаналізовано різні методики генетичної трансформації цієї важливої сільськогосподарської культури. Детально розглянуто можливості генетичної трансформації для покращення агрономічних ознак цукрового буряку та фундаментальних досліджень. Трансгенні рослини цукрового буряку, що експресують нові біологічно активні сполуки, є перспективними для використання як «зеленого біореактора». Окрім прикладних аспектів, застосування методів генетичної трансформації відкриває нові можливості для фундаментальних досліджень генетики, біології розвитку і фізіології цукрового буряку.

Ключові слова: цукровий буряк, Beta vulgaris L., var. saccharifera Alef., регенерація, генетична трансформація, Agrobacterium, маркерні гени, стійкість до гербіцидів, стійкість до комах, експресія трансгенів, абіотичний стрес.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008