Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 6, 2010
С. 85-91, бібліогр. 13, рос.
УДК: 577.1

ОЦІНКА СТУПЕНЯ ЦИТОТОКСИЧНОСТІ
КОМПОНЕНТІВ ПАТОЛОГІЧНИХ СИРОВАТОК З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТИННОЇ ТЕСТ-СИСТЕМИ

О. М. Клімова, О. В. Лавінська, А. І. Божков, Т. І. Кордон

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМНУ», Харків;
НДІ біології Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, Харків

Проведено скринінгову індикацію цитотоксичності сироватки крові з використанням тест-системи на основі одноклітинної водорості Dunaliella viridis. Виявлено достовірні відмінності морфофункціональних показників клітин D. viridis, спричинені цитотоксичними факторами різної природи. Побудовано патерни морфофункціональних змін клітин біоіндикатора в системі координат. Розраховано коефіцієнти цитотоксичності для досліджуваних біологічних рідин. Найбільший ступінь цитотоксичності виявлено в сироватці, що її отримали від хворих з біліарним цирозом (КЦ = 13,01±01) та міастенією (КЦ = 11,6±0,76), мінімальний (КЦ = 5,65±0,66) — з гострими варикотромбозами.

Ключові слова: клітинна тест-система, цитотоксичність, біоіндикація, скринінг, патерн.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008