Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 6, 2010
С. 49-58, бібліогр. 23, укр.
УДК: 615.339:582.288:576.858

ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВИХ ТА ПЕКАРСЬКИХ ДРІЖДЖІВ
ДЛЯ ОТРИМАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ГЛІКАНІВ

В. С. Підгорський, О. Г. Коваленко, В. М. Васильєв, О. В. Ісакова

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ

Досліджували можливість використання кормових (Candida maltosa) та пекарських (Saccharomyces cerevisiae) дріжджів для розробки технології отримання біологічно активних гліканів. Одержані сполуки представлені гомополісахаридами: мананами та гліканами. Перспективними сировинними джерелами є ензимолізати (вихід 14%) та автолізати (вихід 8,5%), менш придатними — інтактні клітини пекарських дріжджів, з яких за пропонованою технологією екстрагується глікан із загальним виходом 7,2%. Виділені глікани містять 75–94% діючої речовини і пригнічують інфекційність вірусу тютюнової мозаїки та утворення пухлин у експлантів паренхіми бульб картоплі, індукованих Agrobacterium tumefaciens. Глікани стимулюють схожість, енергію проростання насіння та ріст і розвиток рослин томатів і тютюну. Їх можна використовувати як основу для розробки технології отримання біопрепаратів для сільського господарства та медицини.

Ключові слова: дріжджі, технологія, Candida maltosa, Saccharomyces cerevisiae, глікани, біологічна активність, вірус тютюнової мозаїки, Agrobacterium tumefaciens, тютюн, томати, картопля.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008