Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 6, 2010
С. 59-,67, бібліогр. 24, укр.
УДК: 579.8:611.08:611.121

ВПЛИВ ІНФРАЧЕРВОНОГО ЛАЗЕРА НА ФЕРМЕНТАЦІЮ ВУГЛЕВОДІВ
ДРІЖДЖАМИ Saccharomyces cerevisiae

В. М. Байрактар

Одеський нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечникова

Комбінована обробка дріжджів з використанням інфрачервоного лазера дає можливість селекціонувати культури з новими властивостями для винної індустрії. Комбінація інфрачервоного лазерного опромінювання з довжиною хвилі 800–900 нм за основної вихідної потужності 10 Вт протягом 10 хв з індукцією магнітного поля в межах 10–40 мТ (мілітесл) приводить до ефективної біостимуляції дріжджових культур. Використовували енергетичну щільність інфрачервоного лазерного опромінювання 5 мВт/см2. У культурах дріжджів визначали такі параметри: вміст протеїну (загального), вуглеводів (глюкози), тригліцеридів та ензиматичну активність. Аналіз цих параметрів показав, що ферментація виноградного сусла після інфрачервоного лазерного опромінювання проходить без пауз і затримок, з ефективним бродінням вуглеводів і максимальною кількістю утворюваного етилового спирту на рівні 8–14%. Були також визначені параметри культурального розчину: вміст протеїну (загального), глюкози, ергостеролу, тригліцеридів, сечовини, кальцію, фосфору, магнію, заліза, хлоридів. Установлена активність таких ензимів: глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, лактатдегідрогенази, гаммаглутамилтрансферази, лужної фосфатази, альфаамілази, естерази. Під впливом опромінювання за наслідками біохімічного тестування було виявлено збільшення ензиматичної активності, вмісту тригліцеридів і концентрації сечовини. Протягом ферментації концентрація глюкози мала тенденцію до зниження.

Ключові слова: інфрачервоний лазер, культури дріжджів, ензими, вуглеводи, ферментація.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008