Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Oblozka No6 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 6, 2010
С. 36-41, бібліогр. 9, укр.
УДК: 577.152.34

ГРИБНІ АМІЛОЛІТИЧНІ ЕНЗИМИ
ТА ЇХ ДІЯ НА НЕРОЗЧИННІ СУБСТРАТИ

Н. В. Борзова, О. В. Гудзенко, Л. Д. Варбанець

Інститут мікробіології і вірусології НАН України, Київ

У результаті проведеного скринінгу виявлено активні штами з глюкоамілазною активністю серед представників мікроміцетів родів Acremonium, Alternaria, Eupenicillium, Gliocladium, Myrothecium, Penicillium, Rhizopus, однак найактивніші біосинтетики належали до родів Aspergillus, Fusarium та Phoma. Дослідження деяких умов культивування 4 штамів Aspergillus sp. показало, що оптимальними джерелами вуглецю під час глибинного культивування цих штамів є 2%-й картопляний або кукурудзяний крохмаль, а також комбінація 2%-го картопляного крохмалю з 1%-ю мальтозою. Проведено порівняння препаратів глюкоамілаз та амілаз у процесах оцукрення нерозчинних крохмалевмісних субстратів.

Ключові слова: глюкоамілаза, амілаза, скринінг, джерела вуглецю, гідроліз нерозчинних субстратів.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008