Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 5 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 5, 2010
С. 57-65, бібліогр.18, укр.
УДК: 577.112.7:616

АКТИВАЦІЯ ТРАНСКРИПЦІЇ ГЕНА EGR2 В ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ КЛІТИНАХ
З НАДЕКСПРЕСІЄЮ ТРАНСКРИПЦІЙНОГО ФАКТОРА ZXDC

О. В. Галкін, О. Г. Мінченко

Університет медичного центру Канзасу, м. Канзас, США;
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ

Транскрипційний фактор ZXDC бере участь у регуляції експресії гена MHCII в евкаріотів. Раніше за допомогою мікроарей-аналізу та полімеразної ланцюгової реакції було встановлено, що надекспресія фактора ZXDC в ембріональних клітинах нирки лінії HEK293 спричинює підвищення рівня експресії низки інших генів, зокрема BDNF, CDKN1C, IL5Ra та EGR2. У цьому дослідженні з використанням кількісної полімеразної ланцюгової реакції було визначено, що рівень експресії мРНК EGR2 підвищується у 2,3 раза в ембріональних клітинах нирки лінії HEK293 та майже у 7 разів — у культурі промієлоцитів лінії HL60 з посиленою експресією ZXDC. Для з’ясування механізмів збільшення рівня експресії гена EGR2 ми клонували промоторну ділянку EGR2 (від -341 до +134) у репортерну плазміду pGL3basic з експресією люциферази. Встановлено, що при котрансфекції клітин лінії HEK293 плазмідними конструкціями pGL-EGR2-341 та pcDNA3.1-ZXDC експресія люциферази у цих клітинах підвищувалася майже у 2 рази. Крім того, з використанням хроматин-імунопреципітації було показано, що ZXDC зв’язується з промоторною зоною гена EGR2 у клітинах промієлоцитів лінії HL60 in vivo. Отримані дані свідчать про те, що транскрипційний фактор ZXDC бере участь у регуляції транскрипції гена EGR2, зв’язуючись із його промоторною ділянкою.

Ключові слова: транскрипційні фактори, ZXDC, EGR2, надекспресія гена, регуляція транскрипції, клітини промієлоцитів HL60, клітини нирки HEK293.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008