Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 5 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 5, 2010
С. 83-91, бібліогр.21, укр.
УДК: 582.284:547.458:54.053:632.953

ГЛІКАНИ ВИЩОГО БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА Ganoderma adspersum (Schullzer) Donk:
ОТРИМАННЯ ТА АНТИФІТОВІРУСНА АКТИВНІСТЬ

О. Г. Коваленко, О. М. Поліщук, С. П. Вассер

Інститут мікробіології і вірусоогії ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ
Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, Київ

На прикладі трьох штамів Ganoderma adspersum, виділених у Грузії, Китаї та Ізраїлі, показано здатність вищих грибів продукувати глікани, які є активними інгібіторами фітовірусної інфекції. Активні антивірусні препарати глікану з міцелію гриба можна отримати водною, кислотною та лужною екстракцією. Встановлено здатність глікану G. adspersum активувати захисні механізми рослин і пригнічувати інфекційну та репродуктивну активність вірусу тютюнової мозаїки (ВТМ). Стійкість тютюну до ВТМ-інфекції під впливом глікану формується de novo за участю транскрипції РНК на матриці клітинної ДНК, чутливої до дії специфічного інгібітору цього процесу актиноміцину Д. Крім того, виявлено здатність полісахариду пригнічувати репродукцію ВТМ за системної вірусної інфекції.

Ключові слова: Basidiomycetes, Ganoderma adspersum, глікани, антивірусна активність, вірус тютюнової мозаїки, вірусостійкість рослин, актиноміцин Д, Nicotiana tabacum, Datura stramonium.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008