Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 4 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 4, 2010
С. 9-19, бібліогр.47, укр.
УДК:   577.322:577.332

МЕТОДИ СТРУКТУРНОЇ БІОІНФОРМАТИКИ

Г. П. Волинець, В. Г. Бджола, С. М. Ярмолюк

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ

В огляді наведено найпоширеніші методи комп’ютерного моделювання в біології. Описано технології порівняння амінокислотної послідовності та структурного вирівнювання, що їх використовують для пошуку функціонально подібних або еволюційно споріднених протеїнів. Розглянуто програми докінгу, застосовувані для вивчення формування надмолекулярних комплексів, які є невід’ємним знаряддям раціонального дизайну ліків. Комбінування методів комп’ютерного моделювання з експериментальними підходами дозволяє значно знизити вартість дослідження.

Ключові слова: вирівнювання амінокислотних послідовностей, структурне вирівнювання протеїнів, функціональний сайт, молекулярний докінг.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008