Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 4 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 4, 2010
С. 75-79, Библиогр.15, укр.
УДК: 616-006.04: 577.352:(615+544.7)

ВПЛИВ ФУЛЕРЕНІВ С60 НА ВИЖИВАНІСТЬ КЛІТИН MCF-7
РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА ТРИВАЛОЇ ІНКУБА
ЦІЇ

І. І. Гринюк, О. М. Перепелиціна, С. В. Прилуцька, Л. В. Гарманчук, Н. М. Храновська, О. П. Матишевська, М. В. Сидоренко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Відділення біотехнічних проблем діагностикиІнституту проблем кріобіології
та кріомедицини НАН України, Харків;
Національний інститут раку, Київ, Україна

Досліджено вплив пристінних фулеренів С60 (10–5 М) на виживаність клітин MCF-7 раку молочної залози за тривалої інкубації без заміни культурального середовища. Встановлено, що на початковому етапі інкубації після внесення фулеренів С60 у середовище культивування відбувається збільшення кількості клітин у S-фазі, однак у подальшому спостерігається затримка клітин у фазі G2/М, втрата здатності до формування відростків та зниження вмісту життєздатних клітин у популяції. За дії фулеренів С60 у субпопуляції, що виживає через 6 діб, збільшується вміст клітин у S-фазі.

Ключові слова: фулерени С60, клітини MCF-7 раку молочної залози.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008