Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 4 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 4, 2010
С. 62-66, Библиогр.23, англ.
УДК: 547.9

ГЕНЕРАЦІЯ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ БАГАТОСТІННИМИ ВУГЛЕЦЕВИМИ НАНОТРУБКАМИ
ПІД ДІЄЮ СВІТЛОВОГО ОПРОМІНЕННЯ

А. П. Бурлака, С. М. Лукін, С. В. Прилуцька, O. В. Ременяк, Ю. І. Прилуцький, У. Ріттер,  П. Шарф

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології
ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ;
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ;
Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Інститут фізики, хімічна лабораторія

З використанням методів електронного парамагнітного резонансу та спінових уловлювачів уперше зареєстровано активні форми кисню (АФК), зокрема супероксидні аніон-радикали, які генерувались опроміненими у видимій і близькій ІЧ-ділянках світла багатостінними вуглецевими нанотрубками (БВНТ), що містились у водній суспензії. Було виявлено ефект самоіндукованої генерації АФК після припинення фотоопромінення БВНТ. Отримані результати свідчать про можливість застосування фотозбуджених БВНТ у фотодинамічній терапії злоякісних пухлин.

Ключові слова: багатостінні вуглецеві нанотрубки, активні форми кисню, світлове опромінення, електронний парамагнітний резонанс, фотодинамічна терапія злоякісних пухлин.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008