Оберіть свою мову

ISSN 1995-5537

Cover 4 2010

Ж-л "Біотехнологія" Т. 3, № 4, 2010
С. 67-74, Библиогр.29, рус.
УДК: 579.254.2

ІНДУКЦІЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ IN VITRO
ЗА AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ СОНЯШНИКУ

А. Г. Комісаренко, С. І. Михальська, А. В. Кочетов, Е. Н. Тіщенко

Институт фізіології рослин і генетики НАН України, Київ;
Институт цитології і генетики Сибірського відділення Російської академії наук, Новосибірськ

Досліджували індукцію регенерації in vitro інбредних ліній соняшнику (Helianthus annuus L.) за Agrobacterium-опосередкованої трансформації штамом LBA 4404, що містить векторну конструкцію з антисмисловим супресором гена проліндегідрогенези та селективним геном npt II, який визначає стійкість до антибіотика канаміцину. Показано, що за селекції після кокультивування відбувається значне зменшення частоти пагоноутворення (ЧП), яка здійснюється прямим органогенезом із сегмента 4-добових проростків соняшнику, який складається із половинки сім’ядолі з гіпокотилем розміром 1–2 мм. Встановлено генотипну залежність частоти регенерації від селективного і бактерицидного агентів та ультразвуку. В цілому, канаміцин (Kan, 100 мг/л) справляє негативний, цефотаксим-позитивний ефект (Cf, 500 мг/л) на ЧП, а ультразвукова обробка (УЗ, 15 с, 44 кГц) в період інокуляції агробактерією суттєво підвищує реалізацію морфогенетичного потенціалу. Запропоновано Kan-селекцію проводити після лаг-періоду культивування з бактерицидним агентом.

Ключові слова: Helianthus annuus L., регенерація in vitro, ультразвук, тіосульфат натрію, Agrobacterium tumefaciens.

© Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 2008